X
تبلیغات
دنیای حسابداری - نقطه سر به سر عملياتي و نقطه سر به سر كل ............... ................

دنیای حسابداری

منظور از نقطه سر به سر عملياتي سطحي از توليد و فروش  است كه در آن درآمد حاصل از فروش برابر با هزينه هاي عملياتي است و يا    EBIT=0

سود عملياتي از EBIT=Q(P-V)-FOC به دست مي آيد
مقدار فروش در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با   QB=FOC/P-V
مبلغ فروش در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با    SB=FOC/(P-V)/P

 مقدار فروش مورد انتظار در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با   QE=FOC+EBITE/P-V
مبلغ فروش مورد انتظار  در نقطه سربه سر عملياتي برابر است با    SE=FOC+EBITE/1-V/P

نقطه سر به سر كل سطحي از توليد و فروش است كه درآمد حاصل از فروش برابر با كل هزينه هاي شركت شود و يا سود خالص يا سود هر سهم برابر صفر مي شود
سود كل از EBIT=Q(P-V)-FC به دست مي آيد

مقدار فروش در نقطه سربه سر كل برابر است با   QB=FC/P-V
مبلغ فروش در نقطه سربه سر كل برابر است با    SB=FC/(P-V)/P

معادلاتي كه در اين مبحث مورد استفاده است

S=P*Q در آمد حاصل از فروش 
VC=V*Q هزينه هاي متغير
FC=FOC+FFC هزينه هاي ثابت كل
FOC هزينه هاي ثابت عملياتي
FFC هزينه هاي ثابت مالي (بهره و سود سهام ممتاز )و
FFC=I+E/1-T
I=هزينه بهره
E= سود سهام ممتاز
T= نرخ ماليات
TOC=FOC+V*Q هزينه كل عملياتي
TC= FC + V*Q هزينه كل

 

+ نوشته شده در دوشنبه 9 آذر1388 14:56 توسط مرتضی ذبیحی |


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود


صفحه نخست
پست الکترونیک


پیوندهای روزانه

دنیای مدیریت مالی
آرشیو پیوندهای روزانه


نوشته های پیشین

آبان 1391

مهر 1391
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
آذر 1388


آرشیو موضوعی

مديريت مالي
حسابداري صنعتي
حسابداري مالي
حسابداري پيمانكاري
حسابداري مالياتي
آموزش اكسل
عمومي


قالب های نایت اسکین
    تعداد بازديدها:

Design by : Night Skin